Về chúng tôi

TALENT DNA

Talent DNA là một dự án mà chúng tôi mong muốn Doanh nghiệp và Tài năng gặp nhau để chuẩn bị cho một hành trình thành công – Doanh nghiệp có Nhân sự phù hợp và Tài năng có “Công việc cuộc đời – Doanh nghiệp trọn đời”. 

Giới thiệu

Talent DNA mong muốn kết nối Doanh nghiệp và Tài năng trở thành Bạn bè và phát triễn cơ hội trở thành Đối tác trong tương lai.

Sự kiện

Hãy theo dõi để tham gia các sự kiện kết nối mối quan hệ (networking) hữu ích giữa Doanh nghiệp và Tài năng

Blog

Những bài viết chuyên sâu về Công việc cuộc đời và Doanh nghiệp trọn đời để đạt được mục đích Hạnh phúc trong công việc

Sinh viên

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Chúng tôi cung cấp các Việc làm cuộc đời tại Doanh nghiệp trọn đời

Một Việc làm cuộc đời – là một công việc phù hợp với đặc tính và mục đích cuộc đời của mỗi cá nhân và điều này sẽ tạo nên hạnh phúc chó Bạn nếu Bạn tìm được một Doanh nghiệp để gắn bó trọn đời

Bạn muốn làm việc tại công ty nào?

Các công ty đang cộng tác với Talent DNA

Doanh nghiệp

Khám phá

Câu chuyện về những Tài năng của TalentDNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie tortor amet dui mi. Diam tellus egestas convallis eget odio convallis vestibulum

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh viên năm 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie tortor amet dui mi. Diam tellus egestas convallis eget odio convallis vestibulum

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh viên năm 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie tortor amet dui mi. Diam tellus egestas convallis eget odio convallis vestibulum

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh viên năm 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie tortor amet dui mi. Diam tellus egestas convallis eget odio convallis vestibulum

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh viên năm 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie tortor amet dui mi. Diam tellus egestas convallis eget odio convallis vestibulum

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh viên năm 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie tortor amet dui mi. Diam tellus egestas convallis eget odio convallis vestibulum

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh viên năm 3
Đăng ký nhận hồ sơ sinh viên tài năng
Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Các dịch vụ đồng hành cùng doanh nghiệp

Quản trị viên tập sự

Kết nối với Tài năng

Tìm hiểu thêm

Tin tức về doanh nghiệp đối tác