Khuyen Nguyen

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Khuyên Nguyễn là một chuyên viên phân tích kinh doanh trẻ tài năng, với kinh nghiệm và kỹ năng đa dạng trong việc nghiên cứu và phân tích dữ liệu kinh doanh. Hiện tại, cô đang làm việc tại Intrepid Group Asia từ tháng 7 năm 2022 đến nay, với tư cách là Junior Business Analyst. Trong vai trò này, Khuyên chịu trách nhiệm nghiên cứu và phân tích dữ liệu kinh doanh để hỗ trợ quyết định chiến lược và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của công ty. Trước đó, cô đã từng làm thực tập viên Business Analyst tại công ty này trong 7 tháng từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022. Tại đây, Khuyên đã tích lũy kỹ năng về phân tích dữ liệu kinh doanh và tư vấn chiến lược.

Trước khi gia nhập Intrepid Group Asia, Khuyên đã có kinh nghiệm làm việc tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam trong vị trí Commercial Trainee trong 1 năm 4 tháng từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Tại đây, cô đã tích lũy kỹ năng trong việc phân tích thị trường và tư vấn thương mại, cùng với khả năng làm việc đa dạng trong môi trường đa quốc gia.

Trước đó, Khuyên đã từng làm việc tại SheCodesSheCodes trong vai trò Project Manager trong 3 năm 3 tháng từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021. Tại đây, cô đã tích lũy kỹ năng quản lý dự án, lập kế hoạch và điều phối công việc của đội ngũ. Cô đã tham gia vào việc phát triển các dự án công nghệ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu của dự án.

Khuyên Nguyễn là một chuyên viên phân tích kinh doanh có tầm nhìn rộng, khả năng phân tích dữ liệu sắc bén và kỹ năng quản lý dự án tốt. Cô có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, đồng thời có tinh thần cầu tiến và sẵn lòng học hỏi. Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Khuyên đang đóng góp vào sự phát triển và thành công của Intrepid Group Asia trong lĩnh vực phân tích kinh doanh.