Nguyễn Thị Thảo Tâm

Năm tốt nghiệp: 2014 - Chuyên ngành: Business Administration

Cập nhật đến ngày 16/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên