Viện ISB

Ben Nguyễn

Năm tốt nghiệp: 2015 - Chuyên ngành: Business Administration and Management

Công ty hiện tại : Wharf One Food & Wine

Cập nhật đến ngày 04/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Ben Nguyễn là một chuyên viên của Chính phủ Lãnh thổ Bắc, với vị trí là Executive Council Officer. Từ tháng 6 năm 2022 đến nay, Ben đã làm việc trong vai trò này trong một năm một tháng. Với vai trò này, anh đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ và tham gia vào hoạt động của Hội đồng Thẩm phán, đảm bảo rằng các quyết định chính trị được triển khai một cách hiệu quả và hợp pháp.

Trước đó, Ben đã từng làm việc như là Trợ lý Bộ trưởng và Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, trong một khoảng thời gian 11 tháng. Trong vai trò này, anh đã hỗ trợ Bộ trưởng và Hội đồng Bộ trưởng trong việc quản lý và triển khai chính sách, tiến trình ra quyết định và công tác hành chính của Chính phủ Lãnh thổ Bắc.

Trước khi gia nhập Chính phủ Lãnh thổ Bắc, Ben đã có kinh nghiệm làm việc tại Wharf One Food & Wine với vị trí là Function Supervisor. Anh đã giám sát và tổ chức các sự kiện và chức năng, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đáp ứng được mong đợi của khách hàng.

Ngoài ra, Ben cũng đã từng làm việc tại Sở Thương mại, Kinh doanh và Đổi mới Lãnh thổ Bắc với vị trí Project Officer. Tại đây, anh đã tham gia vào việc triển khai các dự án và chương trình, hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới kinh doanh trong Lãnh thổ Bắc.

Ben cũng có kinh nghiệm làm việc tại Nidus Innovation and Enterprise Group với vai trò Operations Supervisor. Với vai trò này, anh đã giám sát và quản lý hoạt động hàng ngày của tổ chức, đảm bảo sự suôn sẻ và hiệu quả của quy trình và quản lý nhân sự.

Với kinh nghiệm và kỹ năng đa dạng trong các lĩnh vực chính trị, sự kiện, quản lý dự án và quản lý hoạt động, Ben Nguyễn đã xây dựng một sự nghiệp ấn tượng. Anh luôn chủ động trong công việc, luôn sẵn lòng đối mặt với những thách thức mới và có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng và độc đáo.

Ben Nguyễn là một chuyên viên của Chính phủ Lãnh thổ Bắc, với vị trí là Executive Council Officer. Từ tháng 6 năm 2022 đến nay, Ben đã làm việc trong vai trò này trong một năm một tháng. Với vai trò này, anh đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ và tham gia vào hoạt động của Hội đồng Thẩm phán, đảm bảo rằng các quyết định chính trị được triển khai một cách hiệu quả và hợp pháp.

Trước đó, Ben đã từng làm việc như là Trợ lý Bộ trưởng và Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, trong một khoảng thời gian 11 tháng. Trong vai trò này, anh đã hỗ trợ Bộ trưởng và Hội đồng Bộ trưởng trong việc quản lý và triển khai chính sách, tiến trình ra quyết định và công tác hành chính của Chính phủ Lãnh thổ Bắc.

Trước khi gia nhập Chính phủ Lãnh thổ Bắc, Ben đã có kinh nghiệm làm việc tại Wharf One Food & Wine với vị trí là Function Supervisor. Anh đã giám sát và tổ chức các sự kiện và chức năng, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đáp ứng được mong đợi của khách hàng.

Ngoài ra, Ben cũng đã từng làm việc tại Sở Thương mại, Kinh doanh và Đổi mới Lãnh thổ Bắc với vị trí Project Officer. Tại đây, anh đã tham gia vào việc triển khai các dự án và chương trình, hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới kinh doanh trong Lãnh thổ Bắc.

Ben cũng có kinh nghiệm làm việc tại Nidus Innovation and Enterprise Group với vai trò Operations Supervisor. Với vai trò này, anh đã giám sát và quản lý hoạt động hàng ngày của tổ chức, đảm bảo sự suôn sẻ và hiệu quả của quy trình và quản lý nhân sự.

Với kinh nghiệm và kỹ năng đa dạng trong các lĩnh vực chính trị, sự kiện, quản lý dự án và quản lý hoạt động, Ben Nguyễn đã xây dựng một sự nghiệp ấn tượng. Anh luôn chủ động trong công việc, luôn sẵn lòng đối mặt với những thách thức mới và có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng và độc đáo.

Wharf One Food & Wine