University of Wollongong

Chi Phạm

Năm tốt nghiệp: 2020 - Chuyên ngành: Commerce

Cập nhật đến ngày 03/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chi Phạm là một nhà phân tích hành vi tại Hollard Insurance, nơi cô đã làm việc từ tháng 5 năm 2023 đến nay, có hơn 2 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trước đó, cô đã có kinh nghiệm làm việc tại Reinsurance Group of America, Incorporated với vai trò Quản lý nhóm yêu cầu bồi thường.

Với vai trò Nhà phân tích hành vi tại Hollard Insurance, Chi Phạm thực hiện các phân tích và nghiên cứu về hành vi và xu hướng bảo hiểm, từ đó đưa ra các giải pháp và chiến lược phù hợp. Cô cũng tham gia vào việc xây dựng và đánh giá các mô hình toán học và thống kê để định giá rủi ro và hiệu quả của các sản phẩm bảo hiểm. Chi Phạm cũng làm việc chặt chẽ với các đội ngũ khác trong công ty, đảm bảo rằng các dự án được triển khai thành công và đạt được mục tiêu.

Trước khi gia nhập Hollard Insurance, Chi Phạm đã tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Reinsurance Group of America, Incorporated với vai trò Quản lý nhóm yêu cầu bồi thường. Tại đây, cô đã xử lý các yêu cầu bồi thường từ khách hàng, tiến hành đánh giá rủi ro và định giá bồi thường. Chi Phạm đã có cơ hội tiếp xúc với các sản phẩm và quy trình bảo hiểm, từ đó tích luỹ kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Chi Phạm là một chuyên viên chính xác, tỉ mỉ và có khả năng phân tích tốt. Cô có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực bảo hiểm, các mô hình toán học và công cụ thống kê. Chi Phạm cũng có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tạo môi trường làm việc hiệu quả và hợp tác. Với sự kiên trì và sự hăng say của mình, Chi Phạm đã góp phần vào sự phát triển và thành công của Hollard Insurance trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.