Viện ISB

Dương Tường Huy

Năm tốt nghiệp: 2024 - Chuyên ngành: Accounting and Finance

Cập nhật đến ngày 25/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Dương Tường Huy là một cá nhân trẻ đầy nhiệt huyết và tiềm năng trong lĩnh vực kiểm toán và nghiên cứu phát triển. Với những kinh nghiệm và thành tích đáng chú ý, anh đã góp phần tích cực và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và các dự án mà mình tham gia.

Hiện tại, Tường Huy là Thực tập sinh Kiểm toán nội bộ tại Unilever, từ tháng 4 năm 2023 đến nay. Với vai trò này, anh đã có cơ hội tiếp xúc với quá trình kiểm toán và nắm bắt những kỹ năng và kiến thức chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực này.

Trước đó, anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Deloitte và PwC Vietnam với vai trò Thực tập sinh Kiểm toán. Tại đây, anh đã được tham gia vào quá trình kiểm toán và đánh giá nội bộ của các công ty khác nhau, hỗ trợ đội ngũ kiểm toán viên chính trong việc thu thập thông tin và kiểm tra sự tuân thủ quy định kế toán.

Bên cạnh công việc, Tường Huy cũng là một thành viên của Đội học thuật tại Trường Quốc tế ISB, đóng vai trò thành viên của Bộ phận Nội dung và Logistics, và là cộng tác viên chính trong việc tổ chức cuộc thi tiếp thị Colorful Minds năm 2021.

Anh cũng là một thành viên của Vietnam Alumni Mentoring, trong vai trò học viên được hướng dẫn và tư vấn bởi những người đã tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà anh quan tâm.

Tường Huy cũng là Đại sứ của RMIT Business Analyst Champion, tham gia quảng bá và giới thiệu cuộc thi đến sinh viên và cộng đồng.

Anh cũng là thành viên của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển tại Trường Quốc tế ISB, và đã có kinh nghiệm làm việc tự do trong việc giảng dạy và hướng dẫn học thuật.

Ngoài ra, Tường Huy còn tham gia dự án Project SUGAR Vietnam, với vai trò Cố vấn học thuật, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển giáo dục và đào tạo cho trẻ em.

Với sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng kiểm toán và nghiên cứu, cùng với khả năng tổ chức và giao tiếp xuất sắc, Dương Tường Huy là một người có sự sáng tạo và cam kết, luôn sẵn sàng đóng góp và phát triển trong các dự án và tổ chức mà anh tham gia.