Viện ISB

Hồ Trang Thiên

Năm tốt nghiệp: 2019 - Chuyên ngành: Accounting and Finance

Công ty hiện tại : Ernst & Young Vietnam

Cập nhật đến ngày 01/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Hồ Trang Thiên là một chuyên viên tài chính và kế toán tại Mapletree, với kinh nghiệm làm việc từ tháng 8 năm 2021 đến nay. Trong vai trò Finance and Accounting Executive, chị đảm nhận nhiều nhiệm vụ liên quan đến tài chính và kế toán, bao gồm kiểm tra, phân tích và báo cáo các hoạt động tài chính của công ty. Chị có kiến thức vững về các quy định và quy trình kế toán, đồng thời có khả năng làm việc chính xác và tỉ mỉ để đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Trước khi gia nhập Mapletree, Hồ Trang Thiên đã có kinh nghiệm làm việc tại Ernst & Young trong vai trò Associate Auditor từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tại đây, chị đã tham gia vào quá trình kiểm toán và đánh giá các hoạt động tài chính của các khách hàng. Chị có hiểu biết sâu về các quy định và quy trình kiểm toán, và có khả năng phân tích và đưa ra những khuyến nghị để cải thiện hệ thống tài chính của các công ty.

Trước đó, Hồ Trang Thiên cũng đã làm việc tại Investpush Legal Co.,Ltd với vai trò Accountant trong 7 tháng từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018. Tại đây, chị đã thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kế toán và báo cáo tài chính, đồng thời đảm nhận trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của công ty.

Hồ Trang Thiên là một chuyên viên tài chính và kế toán có kỹ năng vững chắc và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chị có khả năng làm việc tỉ mỉ, chính xác và tổ chức tốt. Sự tận tâm và trách nhiệm của chị đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng thời hạn và đạt được chất lượng cao. Chị cũng có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, và luôn luôn nỗ lực để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

Ernst & Young Vietnam