Viện ISB

Huy La

Năm tốt nghiệp 2024 - Chuyên ngành: International Business

Công ty hiện tại : B – Label

Cập nhật đến ngày 16/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Anh Huy La là một người quản lý tài năng, đã có kinh nghiệm làm việc tại B-Label với vai trò Manager trong suốt 11 tháng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong vai trò người quản lý, anh đã có khả năng lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính và nguồn lực, cũng như giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty. Anh đã có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, đồng thời tăng cường hiệu suất và hiệu quả của công ty.

Anh Huy La cũng có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm. Anh đã thể hiện khả năng chỉ đạo và hỗ trợ đội ngũ nhân viên để đạt được mục tiêu chung của công ty. Anh đã tạo ra môi trường làm việc tích cực và động viên đội ngũ để đạt được thành công lâu dài.

Ngoài ra, anh cũng có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Anh đã sử dụng kỹ năng này để xác định và đánh giá các vấn đề kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp và quyết định phù hợp. Anh cũng đã có khả năng làm việc trong môi trường độc lập và đảm bảo sự tuân thủ các quy định và quy trình của công ty.

Với sự kết hợp của kỹ năng quản lý, tư duy phân tích và khả năng lãnh đạo, anh Huy La là một người quản lý xuất sắc và có đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thành công của tổ chức. Anh sẽ là một tài sản quan trọng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và đòi hỏi sự sáng tạo và khéo léo.

 

B – Label