Viện ISB

Lê Chương

Năm tốt nghiệp: 2019 - Chuyên ngành: Accounting and Finance

Công ty hiện tại : Ernst & Young Vietnam

Cập nhật đến ngày 01/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Lê Chương là một chuyên gia kiểm toán với kinh nghiệm làm việc trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán. Hiện tại, anh đang làm việc tại EY với vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán từ tháng 10 năm 2021 đến nay. Trong vai trò này, anh chịu trách nhiệm tiến hành kiểm toán các hoạt động kinh doanh của các khách hàng của EY, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán và kiểm toán. Anh cũng đóng góp vào việc đưa ra các khuyến nghị cải thiện quy trình và tăng cường kiểm soát nội bộ cho khách hàng.

Trước khi gia nhập EY, anh Chương đã có kinh nghiệm làm việc tại Intel Corporation với vai trò Thực tập sinh Kế toán. Trong thời gian làm việc tại Intel, anh đã hỗ trợ quản lý các hoạt động kế toán hàng ngày, bao gồm xử lý hồ sơ, kiểm tra số liệu tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán của công ty.

Anh Chương cũng có kinh nghiệm làm việc tại AIESEC in Vietnam với vai trò Thực tập sinh Truyền thông. Trong vai trò này, anh đã tham gia vào việc phát triển và triển khai các chiến dịch truyền thông và tiếp thị để quảng bá hình ảnh và giá trị của AIESEC. Anh đã phụ trách viết nội dung, quảng cáo và quản lý các kênh truyền thông của tổ chức.

Với sự kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tài chính cùng khả năng làm việc trong môi trường đa dạng, Lê Chương là một chuyên gia đáng tin cậy và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong nhóm. Anh có khả năng phân tích, tư duy logic và quản lý thời gian hiệu quả để đạt được các mục tiêu công việc.

Ernst & Young Vietnam