Western Sydney University Vietnam

Lê Thảo Hiền

Năm tốt nghiệp: 2019 - Chuyên ngành: Business/Commerce.

Công ty hiện tại : Korea Investment & Securities (KIS Vietnam)

Cập nhật đến ngày 31/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Lê Thảo Hiền là một chuyên viên giao dịch chứng khoán có kinh nghiệm tại các công ty tài chính và chứng khoán. Hiện tại, chị đang làm việc tại Yuanta Securities với vai trò Senior Sales Trader trong phòng Institutional Brokerage từ tháng 12 năm 2022. Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính trong việc giao dịch chứng khoán và tư vấn cho khách hàng tổ chức, Thảo Hiền đảm bảo quá trình giao dịch được diễn ra một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Trước khi gia nhập Yuanta Securities, Thảo Hiền đã có kinh nghiệm làm việc tại KIS Vietnam Securities Corporation với vai trò Equity Trader trong phòng Institutional Brokerage. Tại đây, chị đã tiếp xúc và tham gia vào quá trình giao dịch các loại chứng khoán, tư vấn đầu tư và xử lý các yêu cầu giao dịch từ các khách hàng tổ chức.

Trước khi chuyển sang lĩnh vực giao dịch chứng khoán, Thảo Hiền đã từng là Financial Analyst tại Zurich Financial Services Australia. Với vai trò này, chị đã thực hiện các nhiệm vụ phân tích tài chính, đánh giá rủi ro và tư vấn đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Thảo Hiền đã có cơ hội làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp và tích lũy kiến thức sâu về quản lý rủi ro và phân tích tài chính.

Lê Thảo Hiền là một chuyên gia tài chính có kiến thức và kỹ năng vững chắc trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán. Chị có hiểu biết rộng về thị trường tài chính và các nguyên tắc giao dịch chứng khoán. Thảo Hiền cũng có khả năng làm việc chặt chẽ trong môi trường áp lực cao, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình giao dịch.

Korea Investment & Securities (KIS Vietnam)