Viện ISB

Mabel Trương

Năm tốt nghiệp: 2017 - Chuyên ngành: Business Administration

Công ty hiện tại : LeverageTek IT Solutions

Cập nhật đến ngày 01/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Mabel Trương là một chuyên viên hành chính với kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh đã làm việc tại nhiều công ty uy tín và có thành tích trong việc quản lý hoạt động và hỗ trợ các phòng ban.

Tại LeverageTek IT Solutions, Mabel đã đảm nhận vai trò Payroll and Operations Administrator từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, tức là trong vòng 1 năm. Anh đã quản lý quá trình thanh toán tiền lương và hoạt động vận hành, đảm bảo sự suôn sẻ và chính xác của quy trình.

Trước đó, Mabel đã làm việc tại Bayshore HealthCare với các vị trí Intake Coordinator và Client Services Coordinator. Anh đã xử lý thông tin từ các khách hàng, đảm bảo rằng các yêu cầu và dịch vụ được thực hiện đúng thời hạn và chất lượng cao. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc tại ABA Academy và Kennedy Care với các vị trí Office Administrator và Rehab Office Assistant, trong đó anh đã hỗ trợ các hoạt động văn phòng và quản lý tài liệu.

Ngoài ra, Mabel cũng đã có cơ hội làm việc tại Sony Electronics với vai trò HR Assistant trong một hợp đồng 8 tháng. Anh đã hỗ trợ các hoạt động nhân sự và đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình của công ty. Mabel cũng đã có thời gian làm việc tại First Alliances với vai trò HR Coordinator trong đội Outsourcing, nơi anh đã tham gia vào việc tìm kiếm và chọn lọc nhân sự cho các khách hàng.

Cuối cùng, Mabel cũng có kinh nghiệm làm việc tại The SMEs in the South – Agency for Enterprise Development – Ministry of Planning and Investment với vai trò Trade Promotion Specialist. Anh đã tham gia vào việc thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và thương mại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mabel Trương là một người làm việc chuyên nghiệp, có khả năng quản lý và tổ chức tốt. Anh có kỹ năng tương tác và giao tiếp tốt, đồng thời là người hướng nội, cẩn thận và có trách nhiệm. Với kinh nghiệm và kiến thức rộng, Mabel đã đóng góp vào sự phát triển và thành công của các tổ chức mà anh đã làm việc.

LeverageTek IT Solutions