Viện ISB

Marie Bruns-Strenge

Năm tốt nghiệp: 2020 - Chuyên ngành: Business Administration and Management

Công ty hiện tại : Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie | NICE

Cập nhật đến ngày 04/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chị Marie Bruns-Strenge là một Projectmedewerker tại Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) từ tháng 9 năm 2022 đến nay. Trong vai trò này, chị đóng góp vào các dự án liên quan đến nền kinh tế vòng tròn và bền vững.

Trước đó, chị Marie Bruns-Strenge đã có kinh nghiệm làm việc tại NICE qua hai vai trò khác nhau. Chị đã hoàn thành chương trình thực tập trong lĩnh vực Sales/Marketing và Quản lý Xử lý tại Lufthansa Cargo. Chị đã có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và nắm vững các kỹ năng về quảng bá và quản lý.

Chị Marie Bruns-Strenge cũng đã có kinh nghiệm làm việc trong các vị trí khác nhau tại các tổ chức và công ty. Chị đã làm Student Ambassador tại NHL Stenden, nơi chị đã đại diện cho trường và tham gia các hoạt động quảng bá. Chị cũng đã làm Researcher và Telemarketer tại Financial Times, nơi chị đã phát triển khả năng tìm kiếm thông tin và giao tiếp hiệu quả. Chị cũng đã làm Marketing Assistant tại River Thames Boat Project, nơi chị đã tham gia vào công việc quảng bá và phát triển thương hiệu.

Bên cạnh đó, chị Marie Bruns-Strenge cũng đã có kinh nghiệm thực tập trong lĩnh vực Quản lý Dự án tại Actemium Deutschland, nơi chị đã rèn luyện các kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm.

Với sự đa dạng và chiều sâu của kinh nghiệm làm việc, chị Marie Bruns-Strenge mang đến sự đa năng và linh hoạt trong công việc tại NICE. Chị luôn sẵn lòng đối mặt với những thử thách mới và đóng góp vào việc xây dựng một nền kinh tế vòng tròn và bền vững. Sự sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và kỹ năng quản lý của chị là những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và thành công của các dự án tại NICE.

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie | NICE