Viện ISB

My Võ

Năm tốt nghiệp: 2019 - Chuyên ngành: Business Administration and Management

Cập nhật đến ngày 31/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chị My Võ là một chuyên gia quản lý khách hàng với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khách hàng và kinh doanh quốc tế. Với sự tỉ mỉ và tận tâm, chị đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng trên toàn cầu.

Chị My Võ đã từng làm việc tại Amann Vietnam với vai trò Global Key Account Manager từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Trong thời gian này, chị chịu trách nhiệm quản lý và phát triển mối quan hệ với các khách hàng quan trọng trên toàn cầu. Chị đã đạt được những thành công đáng kể trong việc tăng cường doanh số bán hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Trước đó, chị My Võ đã có kinh nghiệm làm việc tại SML Vietnam với vai trò Global Account Supervisor từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018. Trong vai trò này, chị đã giám sát và quản lý các hoạt động kinh doanh liên quan đến khách hàng toàn cầu. Chị đã thể hiện sự năng động và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề và đảm bảo mối quan hệ tốt với khách hàng.

Ngoài ra, chị My Võ cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Coats với vai trò Global Account Executive tại Coats Phong Phu. Chị đã tham gia vào việc quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng toàn cầu, đảm bảo sự hài lòng và tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Với kiến thức chuyên môn sâu về quản lý khách hàng và kinh nghiệm làm việc trong các công ty hàng đầu, chị My Võ đã đạt được những thành tích đáng kể trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chị là một người chuyên nghiệp, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả. Chị My Võ sẽ là một nguồn lực quý giá cho bất kỳ tổ chức nào.