Viện ISB

Nguyễn Thị Hà

Công ty hiện tại : UEH – International School of Business

Cập nhật đến ngày 15/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chị Nguyễn Thị Hà là một nhân viên QA/QC tại International School of Business (UEH-ISB) kể từ tháng 9 năm 2016 đến nay, tức là đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong vai trò này, chị có trách nhiệm đảm bảo chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ của trường, cùng với việc đưa ra các khuyến nghị để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quy trình và sản phẩm.

Với kinh nghiệm của mình, chị Hà đã phát triển các kỹ năng tốt trong việc quản lý và đánh giá chất lượng, cũng như trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác và khách hàng của trường. Chị cũng có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc một cách hiệu quả.

Với những kỹ năng và kinh nghiệm của mình, chị Hà luôn sẵn sàng đóng góp cho trường của mình một cách tích cực, và là một nhân viên đầy năng lượng và sáng tạo trong công việc của mình.

UEH – International School of Business