Macquarie University

Nina Trần

Năm tốt nghiệp: 2020 - Chuyên ngành: Business Analytics, Grade Distinction

Công ty hiện tại : GiveTel

Cập nhật đến ngày 03/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Nina Trần là một chuyên viên dữ liệu với nhiều kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực này. Cô hiện đang làm việc tại công ty GiveTel với vai trò Data Coordinator từ tháng 9 năm 2021 và vẫn tiếp tục tích cực hoạt động cho công ty sau hơn 1 năm và 7 tháng.

Trước đó, Nina Trần đã có cơ hội làm việc tại Metcash với vai trò Promotions Systems Co-ordinator. Tại đây, cô đã tham gia vào việc phối hợp và quản lý các hệ thống khuyến mãi, đảm bảo sự thành công của các chương trình khuyến mãi và nâng cao hiệu quả tiếp thị cho công ty.

Ngoài ra, cô cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại McArthur với vai trò Nhân viên Dịch vụ Khách hàng và tại BT với vai trò Phân tích Dữ liệu. Trong các vị trí này, Nina Trần đã thể hiện khả năng làm việc nhóm tốt và khả năng giải quyết vấn đề, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng và đóng góp vào việc phân tích dữ liệu và đưa ra các giải pháp kinh doanh.

Nina Trần cũng đã từng làm việc tại Macquarie University với vai trò Đại sứ an toàn Covid. Trong thời gian đại dịch, cô đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sinh viên và nhân viên trường học.

Trước khi bước vào lĩnh vực dữ liệu, Nina Trần từng có cơ hội thực tập tại Deloitte trong vai trò Thực tập sinh tư vấn rủi ro. Tại đây, cô đã có cơ hội tiếp cận và tham gia vào các dự án tư vấn rủi ro và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Với sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và khả năng phân tích dữ liệu, Nina Trần là một chuyên viên dữ liệu đáng tin cậy. Cô luôn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, linh hoạt và sáng tạo, không ngừng tìm kiếm cơ hội mới để phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của tổ chức mình làm việc.

GiveTel