Viện ISB

Trâm Lê

Năm tốt nghiệp: 2024 - Chuyên ngành: Business Administration and Management

Cập nhật đến ngày 03/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Trâm Đinh là một Marketing Collaborator tại AGOSTO Agency và là thành viên của nhóm Marketing tại Betrimex Vietnam.

Tại AGOSTO Agency, Trâm Đinh đã có kinh nghiệm làm việc trong vai trò Marketing Collaborator trong thời gian một tháng. Với vai trò này, cô đã tham gia vào các dự án tiếp thị và hợp tác cùng các thành viên khác trong đội ngũ để phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả. Cô đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như tìm hiểu thị trường, phân tích dữ liệu, và tham gia vào việc xây dựng kế hoạch tiếp thị.

Trước đó, Trâm Đinh đã là thành viên của nhóm Marketing tại Betrimex Vietnam. Tại đây, cô đã tích lũy được kinh nghiệm và kỹ năng trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm. Cô đã tham gia vào việc xây dựng và triển khai các chiến dịch tiếp thị, tìm kiếm thông tin thị trường, và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị.

Trâm Đinh có kiến thức vững chắc về các phương pháp và công cụ tiếp thị, bao gồm cả quảng cáo trực tuyến, marketing truyền thông xã hội và email marketing. Cô cũng có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và hiểu biết về việc đánh giá và theo dõi hiệu quả các chiến dịch tiếp thị.

Ngoài ra, Trâm Đinh cũng có khả năng làm việc trong môi trường đội nhóm và làm việc có hiệu quả với các thành viên khác trong tổ chức. Cô có tính cầu toàn và chi tiết, luôn đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.

Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Trâm Đinh là một nguồn lực quan trọng trong việc phát triển và thúc đẩy hoạt động tiếp thị tại cả AGOSTO Agency và Betrimex Vietnam. Cô sẽ tiếp tục đóng góp và phát triển trong lĩnh vực tiếp thị để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức và mang lại giá trị cho khách hàng.