Viện ISB

Trammie Trương

Năm tốt nghiệp: 2020 - Chuyên ngành: Marketing

Công ty hiện tại : CoderSchool (IT W21)

Cập nhật đến ngày 03/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chị Trammie Trương là một chuyên viên kế hoạch truyền thông số tại Xanh Marketing trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Với vị trí này, chị đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch truyền thông số, tìm hiểu và phân tích dữ liệu để đưa ra các phương án truyền thông hiệu quả cho các khách hàng. Chị Trammie cũng có trách nhiệm theo dõi và đánh giá kết quả của chiến dịch truyền thông, đồng thời đề xuất các cải tiến và điều chỉnh cần thiết.

Trước đó, chị Trammie đã có kinh nghiệm làm việc tại Ogilvy với vai trò nhân viên tài khoản quan hệ công chúng. Tại đây, chị đã tham gia vào quá trình lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông công chúng, quản lý mối quan hệ với khách hàng và phối hợp với các bên liên quan để đạt được mục tiêu truyền thông.

Ngoài ra, chị Trammie cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại AIESEC, một tổ chức phi lợi nhuận dành cho các sinh viên quốc tế. Tại đây, chị đã làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, nắm giữ vai trò nhân viên quan hệ công chúng, quản lý marketing và giám đốc marketing. Chị đã tham gia vào việc phát triển các chiến lược quan hệ công chúng và marketing, tổ chức các sự kiện và hoạt động gây quỹ, đồng thời làm việc với các đối tác để đảm bảo thành công của các dự án.

Ngoài ra, chị Trammie cũng có kinh nghiệm làm việc tại Quality Training Solutions với vai trò nhân viên marketing. Tại đây, chị đã tham gia vào việc phát triển và triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo và tạo nội dung, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Chị Trammie Trương là người có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý truyền thông và marketing tốt. Chị có khả năng làm việc độc lập, thích thú với việc tìm hiểu và áp dụng các xu hướng mới trong ngành truyền thông và tiếp thị. Với sự nhiệt huyết và sự chuyên nghiệp, chị Trammie đã đóng góp vào sự phát triển và thành công của các tổ chức mà chị đã làm việc.

CoderSchool (IT W21)