Trần Nhi

Công ty hiện tại : UEH – International School of Business

Cập nhật đến ngày 15/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chị Nhi Trần là một Administrative Specialist hiện đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế TPHCM – International School of Business (ISB-UEH) trong hơn 7 năm. Chị có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận chuyên môn như PDA và DM, cũng như trong vai trò hỗ trợ quản lý hành chính.

Tại ISB-UEH, chị Nhi đã tích cực tham gia vào các dự án quản lý học tập, đảm bảo chất lượng giáo dục và nghiên cứu tại trường. Chị đã thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính như quản lý lịch trình, đặt phòng hội thảo, lập kế hoạch tài chính và cập nhật thông tin liên quan đến học sinh và giảng viên.

Trước khi gia nhập ISB-UEH, chị Nhi cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại PDA và DM trong 3 năm tại một công ty trong ngành sản xuất. Chị đã thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản phẩm, quản lý chất lượng và thực hiện kiểm tra sản phẩm.

Với kinh nghiệm của mình, chị Nhi đã trở thành một chuyên viên quản lý hành chính đáng tin cậy, đảm bảo các hoạt động hành chính diễn ra suôn sẻ và đúng thời gian tại ISB-UEH. Chị có kỹ năng làm việc nhóm tốt, khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề hiệu quả.

UEH – International School of Business