Viện ISB

Trang Vũ

Cập nhật đến ngày 23/05/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chị Trang Vũ là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quan hệ đầu tư, nắm bắt rõ ràng những cơ hội và xu hướng mới trong thị trường tài chính. Với vị trí làm Trưởng Quan hệ Đầu tư tại BeeKrowd, một công ty công nghệ tài chính, chị đã xây dựng và quản lý mối quan hệ với các công ty mạo hiểm vốn, nhà đầu tư thiên thần và các cố vấn gây quỹ khác. Chị đã thành công trong việc thu hút và tạo ra nguồn vốn đầu tư cho các dự án tiềm năng, đồng thời giúp đỡ các nhà sáng tạo phát triển kế hoạch kinh doanh và chiến lược tài chính.

Là một Nghiên cứu và Phân tích Kinh doanh, chị Trang đã tích cực tìm hiểu và phân tích các thị trường và ngành công nghiệp khác nhau để đưa ra những thông tin chiến lược cho quyết định đầu tư. Chị đã thực hiện các báo cáo nghiên cứu chất lượng cao và phân tích dữ liệu để đánh giá tiềm năng và rủi ro của các dự án đầu tư.

Tại VIISA, một tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, chị đã đảm nhận vai trò của Người phối hợp Chương trình. Chị đã giám sát và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình tham gia chương trình, từ việc xác định nhu cầu đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đến việc phát triển kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho việc gây quỹ.

Chị Trang Vũ là một người có tầm nhìn rộng và khả năng xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ. Với sự tận tâm và kiến thức sâu sắc về ngành công nghiệp và thị trường tài chính, chị đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển các dự án đầu tư và hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chị là một nguồn lực quan trọng và đối tác đáng tin cậy cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực đầu tư và khởi nghiệp công nghệ.