Viện ISB

Vũ Thu

Năm tốt nghiệp: 2020 - Chuyên ngành: Business Administration and Management

Cập nhật đến ngày 03/06/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Vũ Thu là một chuyên viên kiểm toán tại Deloitte từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán. Với vị trí này, cô đã tham gia vào quá trình kiểm tra và đánh giá các hoạt động kinh doanh, giúp đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định tài chính.

Trước đó, Vũ Thu đã làm việc tại Deloitte nhưng với tư cách thực tập sinh kiểm toán từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Trong thời gian này, cô đã có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia kiểm toán và tham gia vào quá trình thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra bằng chứng và xác định sự tuân thủ các quy định và quy trình kiểm toán.

Trước khi gia nhập Deloitte, Vũ Thu đã có kinh nghiệm làm việc tại adidas với vai trò thực tập sinh tài chính. Tại đây, cô đã tham gia vào quá trình quản lý tài chính, xử lý các giao dịch tài chính và tham gia vào công tác báo cáo tài chính.

Vũ Thu là người có kỹ năng phân tích, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt. Cô có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc. Với sự tận tâm và chuyên môn, Vũ Thu đã góp phần đáng kể vào sự thành công và phát triển của các tổ chức mà cô đã làm việc.