Thông tin công ty

A.P. Moller – Maersk

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Duy Nguyễn là một chuyên viên kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) tại A.P. Moller – Maersk. Anh đã gia nhập công ty từ tháng 3 năm 2021 và hiện đang làm SCM Customer […]

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Lisa Đặng là một Customer Service Agent tại A.P. Moller – Maersk từ tháng 5 năm 2020 đến nay, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3 năm 2 tháng kinh nghiệm trong vai trò này. A.P. Moller – Maersk […]