Thông tin công ty

ACCESSTRADE Vietnam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Thanh Trần là một Project Admin tại iTechWX Vietnam, một công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Từ tháng 2 năm 2023 đến nay, Thanh đã tham gia vào việc quản lý và hỗ trợ các dự […]