Thông tin công ty

AIA Vietnam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Linh Tran Viet là một chuyên viên quản lý dự án có kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm và ngân hàng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, anh đã đạt được nhiều thành công và góp […]

Năm tốt nghiệp: 2014

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Ngọc Nguyễn là một chuyên gia với sự đam mê về tư vấn tài chính và kinh doanh, hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Trung tâm Khách hàng tại AIA Việt Nam từ tháng 10 năm 2020 đến nay, đã trải […]

Năm tốt nghiệp: 2018

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Nguyen Pham là một chuyên viên dữ liệu tại AIA Vietnam trong hơn 2 năm. Trong đó, anh ấy đã làm việc như một Data Analyst trong 9 tháng, sử dụng các kỹ năng trong Agile Project Management, Jira, Microsoft Power BI và […]