Thông tin công ty

Algorithmics Vietnam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2018

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Jessie Nguyễn là một chuyên gia trong lĩnh vực marketing với kinh nghiệm đa dạng và thành tựu đáng chú ý. Hiện tại, chị đang làm việc tại Algorithmics Vietnam với vị trí Trưởng phòng Marketing từ tháng 9 năm 2021 đến nay. […]