Thông tin công ty

American Study

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Phan Hải là một người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nhà hàng. Hiện tại, anh đang làm việc tại American Study với vai trò Teaching Assistant từ tháng 3 năm 2021 và đã tích lũy được […]