Thông tin công ty

Annam Gourmet

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Nguyễn Lam Mỹ Linh là một chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện tại, cô đang làm việc tại KA Koncept với vị trí Quản lý quan hệ khách hàng từ tháng 11 năm […]