Thông tin công ty

Asia Foods

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2012

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Hạnh Ngô là một chuyên gia tuyển dụng tại công ty Asia Foods, với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này trong suốt 3 năm 10 tháng kể từ tháng 8 năm 2019 đến nay. Với vị trí Recruitment Specialist, chị […]