Thông tin công ty

B – Label

Cập nhật đến ngày 16-05-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 16-05-2023

Năm tốt nghiệp 2024

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Huy La là một người quản lý tài năng, đã có kinh nghiệm làm việc tại B-Label với vai trò Manager trong suốt 11 tháng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Anh đã đóng vai trò quan trọng […]