Thông tin công ty

Bank of China

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Eddie Hồ là một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng, với kinh nghiệm đáng chú ý và thành tích ấn tượng. Anh đã làm việc tại Bank of China với vai trò Relationship Manager, […]