Thông tin công ty

Be Group

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Tien Nguyen là một chuyên viên kinh doanh có kinh nghiệm với các kỹ năng và nhiệm vụ chuyên nghiệp. Hiện tại, cô đang là Product Owner tại Galaxy Entertainment and Education từ tháng 9 năm 2021. Trong vị trí này, cô đảm […]