Thông tin công ty

Berjaya Corporation Berhad

Cập nhật đến ngày 16-05-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 16-05-2023

Năm tốt nghiệp 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Hậu Hoàng là một chuyên viên vận chuyển tài năng, hiện đang làm việc tại Berjaya Corporation Berhad với vai trò Logistics Officer từ tháng 3 năm 2022 đến nay, trong suốt 1 năm 4 tháng. Trong vai trò này, chị đã […]