Thông tin công ty

British Council Viet Nam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Diễn Vân là một nhân viên hành chính với sự nhiệt huyết và kỹ năng chuyên môn cao. Hiện tại, chị đang làm việc tại British Council Viet Nam với vị trí Administrative Assistant. Trong vai trò này, chị chịu trách nhiệm hỗ […]