Thông tin công ty

Coca-Cola Beverages Vietnam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Tam Le là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài năng, phát triển văn hóa và quản lý thay đổi. Hiện tại, cô là Regional Advisor tại AkzoNobel, đang phụ trách khu vực South APAC. Cô gia nhập AkzoNobel vào tháng […]