Thông tin công ty

CZ Slovakia Vietnam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Thuý Đỗ là một chuyên gia quản lý văn phòng với kinh nghiệm đáng kể trong việc tổ chức và điều hành các hoạt động văn phòng. Hiện tại, chị đang làm việc tại CZ Slovakia Vietnam với vị trí Quản lý […]