Thông tin công ty

Designveloper | Software Development Company

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Sơn Nguyễn là một nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm và kỹ năng đáng kể trong lĩnh vực này. Anh đã có nhiều năm làm việc tại Designveloper, một công ty phát triển phần mềm hàng đầu. Sơn Nguyễn đã giữ […]