Thông tin công ty

ELSA, Corp

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Lê Minh Hạnh là một chuyên viên chăm sóc khách hàng và làm việc trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cá nhân. Với kinh nghiệm làm việc tại các công ty uy tín, cô đã ghi nhận được nhiều thành công […]