Thông tin công ty

ELSA

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Tam Le là một sinh viên tài năng với kinh nghiệm và kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực giáo dục và nhân sự. Hiện tại, cô đang làm việc tại KPMG Việt Nam với vai trò Learning and Development Intern từ tháng […]