Thông tin công ty

ES Networks Viet Nam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2018

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Phương Nguyễn là một chuyên viên tư vấn nhân sự tài năng, hiện đang làm việc tại ES Networks Viet Nam với vị trí Tư vấn Nhân sự. Chị bắt đầu công việc này từ tháng 3 năm 2015 và đã có gần […]

Năm tốt nghiệp: 2018

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Phương Nguyễn là một chuyên viên tư vấn nhân sự tại công ty ES Networks Việt Nam từ tháng 3 năm 2015 đến nay, đã có 8 năm 4 tháng kinh nghiệm làm việc tại đây. ES Networks Việt Nam là một […]