Thông tin công ty

Exdev

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chính Nguyễn là một chuyên viên đầu tư với kinh nghiệm và thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực đầu tư và phân tích. Anh đã có cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu và tích lũy được kiến […]