Thông tin công ty

Fika

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Nguyễn Đỗ Phương Uyên là một hướng dẫn viên du lịch tài năng và đã làm việc tại Saigon Kiss Tours từ tháng 10 năm 2019 đến nay. Với hơn 3 năm và 8 tháng kinh nghiệm làm việc trong ngành du lịch, […]