Thông tin công ty

FINIZZ CORPORATION – DOCTOR BOOKING PLATFORM

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Thư Nguyễn là một Content Writer tại FINIZZ CORPORATION – DOCTOR BOOKING PLATFORM, một công ty hoạt động trong lĩnh vực đặt lịch khám bác sĩ. Với kinh nghiệm làm việc từ tháng 8 năm 2019 đến nay, Thư đã đóng góp đáng […]