Thông tin công ty

Golden Communication Group

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Lưu Ngọc Quỳnh Anh là một nhà phát triển khái niệm (concept developer) đang làm việc tại Biz-Eyes từ tháng 3 năm 2023 cho đến hiện tại, tức là đã gắn bó với công ty này trong 4 tháng qua. Trước khi gia […]