Thông tin công ty

Hai Anh Khoa

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Hai Vũ Đức là một chuyên gia kỹ thuật y sinh và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Hiện tại, anh đang làm việc tại Hai Anh Khoa với tư cách Giám đốc từ tháng 3 năm 2017 […]