Thông tin công ty

Healthcare Packaging (Medical & Pharma)

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Hạnh Lê là một chuyên viên kinh doanh có kinh nghiệm trong ngành đóng gói trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (Y tế và Dược phẩm). Hiện tại, cô đang làm việc tại Healthcare Packaging với vị trí Quản lý Kinh doanh […]