Thông tin công ty

Hiip

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Khánh Hằng là một chuyên gia tài nguyên nhân lực có kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Hiện tại, chị đang giữ vị trí Human Resources Executive tại công ty Hiip từ tháng 7 năm 2020 và […]