Thông tin công ty

IGB Automotive Viet Nam Co., Ltd

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Nguyễn Đức Bình là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý sản xuất, với kinh nghiệm đa dạng trong các công ty hàng đầu. Hiện tại, anh đang làm việc tại Nestlé với vị trí Giám sát Sản xuất từ tháng […]