Thông tin công ty

iMotorbike

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Dung Khắc, hay được gọi là Kayla, là một chuyên viên hỗ trợ dự án truyền thông với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing và truyền thông. Hiện tại, cô đang làm việc tại HEINEKEN Vietnam với vị trí hỗ trợ […]