Thông tin công ty

Industrial University of Ho Chi Minh City

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2013

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Duy Nguyễn là một giảng viên tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã làm việc tại trường này từ tháng 12 năm 2018 và đến nay đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực […]