Thông tin công ty

IT Recruiters

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Trần Quỳnh Hương là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tuyển dụng và tư vấn nhân sự. Với vị trí làm Tuyển dụng Viên Công nghệ thông tin tại IT Recruiters, một công ty chuyên về tuyển dụng công nghệ thông […]