Thông tin công ty

KIM Vietnam Fund Management Company

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Trung Trần là một chuyên gia đầu tư và lãnh đạo tài năng, có kinh nghiệm và thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Với những vai trò và thành tựu đáng chú ý, anh đã đóng […]